agcd442.JPG
agcd442012.JPG
agcd4420123.JPG
cd44ag2012.JPG

Photo
Médaille d'Argent F.F.P.J.P. Annie CHABOT
Remise des Diplomes d'Honneur
soireeAG2012CD44.JPG
soireeAG2012CD44.JPG
assemblee comite de petanque 44 le 1 12 2012 001.JPG
assemblee comite de petanque 44 le 1 12 2012 011.JPG
création de site internet avec : www.quomodo.com